Thursday, August 27, 2015

Trị ung thư phổi, ung thư vú nhờ Đu ĐỦ tươi


Hái cả lá, cả cuống tươi của đu đủ đổ nước sôi, để nguội, gạn nước đặc uống, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 tô to Có thể cô đặc lại, để dành uống nhiều lần, cần uống liên tục 15 đến 20 ngày.

No comments:

Post a Comment