Tuesday, September 8, 2015

Chữa Bỏng Hiệu Quả, Không Để Lại Sẹo Bằng Trứng Gà

Khi bị bỏng, dù nặng đến mấy, hãy làm theo cách này, chắc chắn khỏi, ko cần đến bác sĩ

Khi huấn luyện nhân viên cứu hỏa, người ta dạy cho họ phương pháp này khi xảy ra trường hợp bị phỏng, dù mức độ có nặng đến đâu. Để sơ cứu, người ta để chỗ bị phỏng dưới vòi nước lạnh cho đến khi sức nóng giảm và những lớp da không còn bị cháy, rồi bôi lòng trắng trứng lên .
Có một người bị phỏng nước sôi gần hết bàn tay. Mặc dầu rất đau rát, họ để tay dưới vòi nước lạnh, sau đó đập hai quả trứng, lấy lòng trắng ra đánh lên một chút rồi ngâm tay vào đó.
Tay họ bị phỏng nặng đến nỗi khi để lòng trắng trứng lên thì da khô lại và lòng trắng làm thành một lớp màng.
Khi biết rằng lòng trắng trứng là chất cô-la-gen (collagen) tự nhiên, họ tiếp tục bôi hết lớp này đến lớp khác trên tay, ít nhất là trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đến chiều thì họ không còn cảm thất đau rát nữa và ngày hôm sau thì chỗ phỏng chỉ còn bị đỏ chút ít.
Họ vẫn nghĩ chỗ phỏng này thể nào cũng để lại thẹo khủng khiếp lắm, nhưng 10 ngày sau, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tay mình không còn vết phỏng nào, màu da cũng đã trở lại bình thường!
Chỗ phỏng đã hoàn toàn được tái tạo nhờ vào chất cô-la-gen có trong lòng trắng trứng, thật ra đó chính là nhau (placenta) chứa rất nhiều vi-ta-min.

Cure Burns Effect, no incisions Bang Chicken Eggs
When burned, heavy though it is, let's do it this way, certainly out, no need to doctor
When training firefighters, we teach them this method occurs when the burn cases, even to the extent where there are heavy. To aid people to the burn under cold running water until the heat reduced and the skin is no longer burnt, then apply egg white to.
A man with an almost scald hands. Although very painful, they are to hand under cold running water, then beat two eggs, for whites to brush up a bit and dipped their hands on it.
Hand them seriously burnt so as to egg whites onto the dry skin and whites made into a film.
Knowing that egg whites are chocolate-gen quality (collagen) naturally, they continue to apply this to other classes of all grades on hand, at least for about one hour. By the way, they no longer feel sore anymore interior and the next day it burns just a little redness.
They still think this burns scarring can always terrible, but 10 days later, they were extremely surprised to see his hands do not burn, skin color has returned to normal!
The burn has completely been reconstructed thanks to quality chocolate-gene in the egg white, which is another fact (placenta) contain a lot of vitamins.

No comments:

Post a Comment